gototopgototop

Internet Marketing & Web Design

Total Facebook Marketing Course
Home

utld

สวัสดีเพื่อนๆ ชาวอินเตอร์เน็ตทุกคนครับ คุณอาจจะคุ้นเคยกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กันอยู่แล้ว แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ครับ ว่าชื่อเว็บไซต์แต่ละชื่อที่เราพิมพ์เพื่อเข้าเว็บนั้นๆ มันเรียกว่าอะไร? และมันมีกี่ชนิดกัน? ชื่อเว็บไซต์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ มีชื่อเป็นทางการว่า "ชื่อโดเมน" หรือ "โดเมนเนม (Domain Name)" ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ระบุเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ แทนการใช้ตัวเลขไอดีแอดเดรส (IP address) ที่เป็นชุดตัวเลข ทำให้สามารถพิมพ์ว่า "www.nattaphon.com" แทนตัวเลข "115.178.61.44" ในการเข้าเว็บไซต์ นอกจากจะจดจำได้ง่ายแล้ว ยังสามารถสื่อให้ทราบถึีงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้อีกด้วย แนวคิดนี้ก็ไม่แตกต่างจากการใช้ ชื่อ-นามสกุล ของเราแทนการใช้เลขประจำตัวประชาชนนั่นเองครับ ในโลกอินเตอร์เน็ตแล้ว โดเมนเนมจึงเป็นเสมือนชื่อประจำตัวของเว็บคุณ

ชื่อโดเมนนั้น มีความสำคัญมาก เพราะเพียงแค่เห็น ก็สามารถบ่งบอกถึงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้อย่างคร่าวๆ แล้ว ทำให้เข้าใจว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร และอาจเป็นจุดตัดสินใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆ ชื่อโดเมนจึงเป็นทั้งแบรนด์เนม (Brand Name) และเป็นที่อยู่เว็บ (Uniform Resource Locator หรือ URL) ที่ผู้ใช้ควรจดจำได้ง่าย และพิมพ์ได้ไม่ยาก

Read more...  


Copyright © 2018. All Rights Reserved.