gototopgototop

Internet Marketing & Web Design

Total Facebook Marketing Course
Home

reply

อาจจะดูเก่าไปซักหน่อย ที่จะต้องมาแนะนำ Twitter ให้กับนักการตลาดอินเตอร์เน็ตที่ใช้งาน Twitter กันอยู่เป็นประจำ แต่เชื่อหรือไม่ว่า ยังมีนักการตลาดอีกหลายคน ที่ยังไม่ค่อยจะรู้จักเจ้าเครื่องมือที่ชื่อว่า Twitter นี้ ว่ามันคืออเะไร? ใช้งานยังไง? ใช้เพื่ออะไร? และทำอะไรได้บ้าง?

Read more...  


Copyright © 2018. All Rights Reserved.