avatar

ตามที่คุณได้ส่งเมล์มาให้ผมนั้น ผมเปิดดูไม่เป็น เลยเมื่อคืนไม่ได้ดู คลิกซ้ายก้อแล้ว คลิกขวาก้อแล้ว ก้อยังดูไม่ได้ อยากจะขอคำแนะนำครับ เพราะผมไม่มีพื้นฐานด้านคอมพ์มาก่อน พึ่งมาหัดเล่นตอนใกล้จะเกษียณครับ